31 oktober 2023: deadline controle van het Opleidingsregister

2/10/2023
Afbeelding nieuwsberichten

De instroom- en doorstroomsubsidies van NzA en DUS-I worden gebaseerd op de gegevens in het Opleidingsregister. Praktijkopleidingsinstellingen hebben tot 31 oktober 2023 de tijd om de gegevens in het Opleidingsregister te controleren en zo nodig te corrigeren.

Verleningsbeschikking doorstroomsubsidie 2024 Vóór 1 oktober 2023 moeten alle praktijkopleidingsinstellingen de verleningsbeschikking voor de instroom- en doorstroomsubsidie van 2024 hebben aangevraagd bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of bij DUS-I (subsidieregeling jeugd-ggz-instellingen). Om het (voorschot van) de verlening voor de doorstroomsubsidie 2024 te bepalen, vragen de NZa en DUS-I gegevens op bij de FGzPt. 

Welke gegevens stuurt de FGzPt naar NZa en DUS-I?  De FGzPt stuurt na 31 oktober 2023 een rapport naar NZa en DUS-I met het verwachte aantal fte doorstroomsubsidie 2024 per praktijkopleidingsinstelling per opleiding. Dit rapport is gebaseerd op de opleidingsschema's van opleidelingen die geregistreerd staan in het Opleidingsregister. Daarom is het van groot belang dat de gegevens in het Opleidingsregister correct zijn.   Wat moeten praktijkopleidingsinstellingen doen?  Kort gezegd: vóór 31 oktober 2023 controleren of de gegevens in het Opleidingsregister volledig, juist en actueel zijn. Op onze website vindt u een uitleg:

Kloppen de gegevens niet?  Dan dient u ze vóór 31 oktober 2023 aan te passen in het Opleidingsregister. De praktijkopleidingsinstelling is samen met de opleideling verantwoordelijk voor de tijdige en juiste registratie. Vragen? Neem dan contact op met de FGzPt: