EVC-pilot verloopt voorspoedig

2/10/2023
Afbeelding nieuwsberichten

EVC-pilot verloopt voorspoedig

Vertegenwoordigers van de Stichting EVC presenteerden in de Opleidingsraad onlangs de eerste bevindingen binnen de pilot. De eerste kandidaten zij - na een traject van werving, selectie en samenstellen van onderwijsaanbod - gestart met de verkorte opleiding tot Gz-psycholoog.

De EVC-pilot komt voort uit een advies dat, op initiatief van de Opleidingsraad, binnen een werkgroep van Programma APV is ontwikkeld. Naar aanleiding van dat advies is er een onafhankelijke stichting opgericht. Met subsidie van VWS houdt deze stichting een pilot van twee jaar voor 44 kandidaten die via een verkorte opleiding Gz-psycholoog kunnen worden. Het EVC-traject is daarmee een middel dat kan bijdragen aan een hogere instroom van voldoende gekwalificeerde psychologen om aan de grote zorgvraag te kunnen voldoen.

Twee scenario’s Het EVC-traject werkt met twee scenario’s. In het advies van de EVC-werkgroep van Programma APV staan 5 scenario’s beschreven, waarbij de scenario’s 2 en 3 deel uitmaken van de pilot:

  • Scenario 2 (22 plekken in de pilot): vrijstelling gz-opleiding via de EVC-route, vrijstelling van praktijk en vrijstelling van 1,5 jaar cursorisch onderwijs. Geldt voor masterpsychologen, pedagogen en afgestudeerden geestelijke gezondheidskunde.
  • Scenario 3 (22 plekken in de pilot): éénjarige variant: vrijstelling van 1 jaar cursorisch onderwijs en 1 jaar praktijk. Geldt voor masterpsychologen, pedagogen en afgestudeerden geestelijke gezondheidskunde.

Competentieprofiel Bij de werving van kandidaten is het competentieprofiel van de gz-psycholoog leidend geweest. Na de werving en selectie zijn de eerste kandidaten van scenario 3 begin september gestart met de verkorte opleiding. Na afronding van de assessments voor scenario 2 beginnen ook die kandidaten aan de verkorte opleiding, die uiteindelijk leiden tot een registratie als Gz-psycholoog.

Meer informatie: website Stichting EVC voor Psychologen