Minister stemt in met Besluiten specialisme klinische psychologie en specialisme klinische neuropsychologie

18/10/2023
Afbeelding nieuwsberichten

De minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport stemde op 26 september 2023 in met een wijzigingsbesluit voor de Besluiten specialisme klinische psychologie en specialisme klinische neuropsychologie van het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) van 6 juni 2023.

Met het wijzigingsbesluit worden een aantal technische correcties en aanpassingen doorgevoerd in de herregistratiebepalingen. Tevens wordt de benodigde directe en indirecte tijd voor de leden van het opleidingsteam nader omschreven.

De instemming van de minister met de besluiten is gepubliceerd in de Staatscourant van 6 oktober 2023. Het wijzigingsbesluit trad met terugwerkende kracht in werking op 1 september 2023. Klik hier voor de besluiten van het CSGP.

Contact
Voor eventuele vragen over het besluit kunt u contact opnemen met de secretaris van het CSGP via college@fgzpt.nl