Voorzitterschap College van Maie el Boushy verlengd tot 1 januari 2025

28/11/2023
Afbeelding nieuwsberichten

Het bestuur heeft in goed onderling overleg met drs. Maie el Boushy besloten haar zittingstermijn in het College te verlengen tot 1 januari 2025. El Boushy is sinds het aftreden van de heer Huibers voorzitter van het College Specialisme Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut. Het bestuur is verheugd dat zij zich bereid heeft getoond het voorzitterschap te continueren tot 1 januari 2025.