Herziening Kaderregeling Accreditatie Herregistratie

11/12/2023
Afbeelding nieuwsberichten

Op 7 november 2023 stelde het bestuur de herziene Kaderregeling Accreditatie Herregistratie vast.

Met de herziening van de kaderregeling zijn de verplichtingen van de aanbieder uitgebreid met het zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee maanden invoeren van de presentie van de specialisten.

Tevens zijn de criteria voor toekenning van accreditatiepunten gewijzigd met een opslag van maximaal 25 procent voor literatuurstudie of aanvullende studieactiviteit die onderdeel uitmaakt van de bij- en nascholingsactiviteit.

De herziene kaderregeling treedt per 1 januari 2024 inwerking.

De herziene kaderregeling kunt u hier vinden.