Indexatie tarieven FGzPt 2024

21/12/2023
Afbeelding nieuwsberichten

Vanaf 1 januari 2024 worden alle tarieven van de FGzPt geïndexeerd aan de hand van de consumentenprijsindex van het CBS.

Tarieven per 1 januari 2024 (excl. BTW)

Tariefswijziging registratie (indexatie 9,23%)

Omschrijving

Regulier tarief 

(excl. BTW)

 Kortingstarief

 leden (excl. BTW)

 Per Periode

Registratie specialisten

€ 355,01

  € 284,01

Eenmalig

Herregistratie specialisten

€ 504,66

  € 403,73

Vijfjaarlijks

Inschrijving opleidingsregister gezondheidszorgpsycholoog

€ 150,20

  € 120,16

Eenmalig

Inschrijving opleidingsregister psychotherapeut en specialisten

 € 210,28

 € 168,22

Eenmalig

Deze tarieven dekken de kosten voor het bijhouden van de digitale dossiers en de beoordeling van verzoeken tot (her)registratie. De tarieven worden in rekening gebracht bij de specialist/opleideling. Vaak vergoedt de werkgever deze kosten, meestal op basis van de cao. 

Tariefswijziging accreditatieverzoeken (indexatie 10%)

Omschrijving

     Per accreditatieverzoek (excl. BTW)

Accreditatie voor één jaar

     € 192,50

Accreditatie voor drie jaar

     € 390,50

Individuele aanvraag 

     € 30,00

Instellingsaccreditatie

     € 125,00

Deze tarieven dekken de kosten voor het bijhouden van de digitale aanvragen en de beoordeling van de verzoeken. 

Erkenningsbijdragen (indexatie 9,23%)

Omschrijving

   Regulier tarief 

   (excl. BTW)

    Kortingstarief

    Per periode

Registratie praktijkopleidingsinstelling

   € 27,31

    n.v.t.

    Jaarlijks

Erkenningsbijdrage 1 opleiding

   € 3.823,19

    n.v.t.

    Jaarlijks

Erkenningsbijdrage 2 opleidingen

   € 7.646,39

    n.v.t.

    Jaarlijks

Erkenningsbijdrage 3 opleidingen

   € 9.011,82

    n.v.t.

    Jaarlijks

In het tarief voor de erkenning van een opleidingsinstelling zijn inbegrepen: kosten van de vijfjaarlijkse visitatie voor de opleiding tot specialist en de erkenning van de hoofdopleiders.