Minister houdt vast aan besluit over lager aantal opleidingsplaatsen

12/2/2024
Afbeelding nieuwsberichten

De afgelopen maanden heeft de Opleidingsraad samen met andere betrokkenen gepleit voor meer opleidingsplaatsen voor de opleiding Gz-psycholoog. Zo stuurden we de minister een brief namens elf veldpartijen*, met daarin de dringende oproep om zich te houden aan de raming van het Capaciteitsorgaan. We legden de prangende situatie voor aan Kamerleden, publiceerden een blog op Zorgvisie.nl en gaven een interview aan de Volkskrant. Onze inspanningen bleven niet onopgemerkt. Kamerleden hebben verschillende malen via Kamervragen er bij de minister op aangedrongen om de instroom te verhogen.

Duurzame oplossingen
Helaas hebben deze acties niet geleid tot bijstelling van het besluit van de minister; het aantal instroomplaatsen dat voor 2024 en 2025 is toegekend blijft beperkt tot 965. Dat is fors minder dan de 1885 plaatsen uit het voorkeursadvies van het Capaciteitsorgaan. Maartje Schoorl, voorzitter van de Opleidingsraad: “Dat is teleurstellend. Het advies van het Capaciteitsorgaan is zorgvuldig afgewogen op basis van inschattingen van de behoefte in het zorgveld. In het advies wordt rekening gehouden met de gewenste ontwikkelingen binnen de sector en vooruitgekeken naar duurzame oplossingen voor al bestaande en nog te verwachten knelpunten op de arbeidsmarkt. Dit zijn knelpunten zoals de toenemende druk op de ggz-sector (meer dan 80.000 mensen op de wachtlijst) én het tekort aan voldoende opgeleide professionals. Het volgen van de adviezen is daarmee van groot belang voor een gezonde sector.”

Investeren in de ggz
Uiteraard blijft de Opleidingsraad zich inzetten voor een verhoging van het aantal opleidingsplaatsen vanaf 2026! Daarbij trekken we graag samen op met andere betrokkenen. Zoals patiëntenvereniging MIND, die ook niet te spreken is over het besluit van de minister: “Vanuit het perspectief van cliënten of patiënten is dit, gezien de lange wachtlijsten in de ggz, niet uit te leggen”, zegt Simone Melis, adjunct-directeur van MIND. “Uit recente eerste inventarisaties van vraag en aanbod in de ggz blijkt bovendien een duidelijk tekort aan aanbod. Wachtlijsten in de ggz lossen we dus niet alleen op met ‘sturing’ op behandelplekken of vermindering van instroom; het aanbod zal meer tegemoet moeten komen aan de vraag. Daarnaast zorgt dit voor een nog hogere werkdruk bij de huidige Gz-psychologen. We weten dat deze al zeer hoog is. Dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van zorg voor de mensen die in behandeling zijn. MIND wil dat de minister meer investeert in de ggz, en dus ook in het aantal opleidingsplaatsen. De impact voor degenen die zorg nodig hebben, maar uiteindelijk ook voor de maatschappij als geheel – door uitval op het werk, gevolgen voor familie, sociale relaties et cetera – zijn groot als mensen niet de juiste zorg op het juiste moment krijgen. Kortom, de minister is hier ‘penny-wise, but pound-foolish’.”  

De Opleidingsraad beraadt zich samen met andere veldpartijen op verdere acties voor meer opleidingsplaatsen. Wordt vervolgd!

*De brief voor de minister is ondertekend door deze veldpartijen: NIP, de Nederlandse ggz, vLOGO, NVP, P3NL, Revalidatie Nederland, SSH Raad, MIND, Landelijk P-opleidersoverleg, LVVP en de Opleidingsraad.