1 april 2024: deadline controle van het Opleidingsregister

5/3/2024
Afbeelding nieuwsberichten

De instroom- en doorstroomsubsidies van NzA en DUS-I worden gebaseerd op de gegevens in het Opleidingsregister. Praktijkopleidingsinstellingen hebben tot 1 april 2024 de tijd om de gegevens in het Opleidingsregister te controleren en zo nodig te corrigeren.

Vaststelling beschikbaarheidbijdrage 2023 
Vóór 1 juni 2024 moeten alle praktijkopleidingsinstellingen de vaststelling voor de instroom- en doorstroomsubsidie van 2023 aanvragen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Om de hoogte van de beschikbaarheidbijdrage van 2023 te bepalen, vraagt de NZa gegevens op bij de FGzPt met peildatum 1 april 2024.  

Welke gegevens stuurt de FGzPt naar NZa en DUS-I? 
De FGzPt stuurt na 1 april 2024 een rapport naar NZa met het geregistreerde aantal fte instroom- en doorstroomsubsidie 2023 per praktijkopleidingsinstelling per opleiding. Dit rapport is gebaseerd op de opleidingsschema's van opleidelingen en de subsidiestatus van de opleidingsplaatsen die geregistreerd staan in het Opleidingsregister. Daarom is het van groot belang dat de gegevens in het Opleidingsregister correct zijn.   

Wat moeten praktijkopleidingsinstellingen doen? 
Kort gezegd: vóór 1 april 2024 controleren of de gegevens in het Opleidingsregister volledig, juist en actueel zijn. Op onze website vindt u een uitleg:

Kloppen de gegevens niet?
Dan dient u ze vóór 1 april 2024 aan te passen in het Opleidingsregister. De praktijkopleidingsinstelling is samen met de opleideling verantwoordelijk voor de tijdige en juiste registratie. Het gaat hierbij niet om het controleren of de instroomsubsidieplaatsen van 2023 gekoppeld zijn. Het koppelen van instroomsubsidieplaatsen van 2023 moest gebeuren vóór 31 december 2023. Koppelen met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Vragen? Neem dan contact op met de FGzPt: