Herziene instellingsregeling

11/4/2024
Afbeelding nieuwsberichten

Op grond van de aanbevelingen uit de door Ten Have Changemanagement uitgevoerde evaluatie van de Opleidingsraad heeft het bestuur enkele wijzigingen aangebracht in de omschrijving van de taken van de Opleidingsraad. Het doel van deze wijzigingen is het verduidelijken van de doelstelling van de Opleidingsraad en het zorgen voor een helderdere afbakening van de taken en verantwoordelijkheden van de Opleidingsraad.

Herziene instellingsregeling inzien.