Wijzigingen POI-register: samenwerkingsverbanden aantonen

2/7/2024
Afbeelding nieuwsberichten

Het register voor praktijkopleidingsinstellingen (POI-register) is op een aantal punten gewijzigd. De wijzigingen hebben vooral te maken met het aanleveren van gegevens over samenwerkingsverbanden tussen opleidingsinstellingen en praktijkopleidingsinstellingen.

Bij het indienen van een nieuwe erkenningsaanvraag of een aanvraag tot verlenging van de huidige erkenning wordt voortaan gevraagd om aan te geven met welke aangewezen opleidingsinstelling(en) de praktijkopleidingsinstelling  samenwerkt, naast de visiterende opleidingsinstelling. De praktijkopleidingsinstelling dient ook een bewijsstuk van de samenwerking te uploaden, zoals de samenwerkingsovereenkomst of een verklaring van de opleidingsinstelling. Hiermee kan de CRT verifiëren of de praktijkopleidingsinstelling  voldoet aan de eis om een samenwerkingsovereenkomst te hebben met een aangewezen opleidingsinstelling in het kader van de beschikbaarheidbijdrage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Zelfstandige erkenning of erkenning als samenwerkingsverband
Daarnaast is nieuw dat de CRT bij afhandeling van een aanvraag tot (verlenging van de) erkenning kan aangeven of het om een zelfstandige erkenning gaat of om een erkenning als onderdeel van een samenwerkingsverband (de POI kan alleen in samenwerking met een andere praktijkinstelling opleiden).

 De wijzigingen zijn inmiddels zichtbaar in het openbare POI-register voor de praktijkopleidingsinstellingen die sinds afgelopen maand een verzoek tot erkenning of verlenging van de erkenning hebben ingediend.