Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Adviescommissie

Voor de behandeling van bezwaren tegen besluiten van de CRT die direct of indirect betrekking hebben op een registratie als specialist is een onafhankelijke adviescommissie ingesteld (artikel 7:13 Awb). Deze commissie adviseert de CRT over het al dan niet gegrond verklaren van het bezwaar. De adviezen zijn niet bindend. Als de CRT in de beslissing op bezwaar afwijkt van het advies, moet zij dit wel motiveren.