Samenstelling

De adviescommissie bestaat op dit moment uit vijf leden, een voorzitter en een vicevoorzitter. De voorzitter en vicevoorzitter zijn jurist. De leden zijn gezondheidszorgpsycholoog-specialist. De adviescommissie houdt zitting in Utrecht.

De adviescommissie wordt ondersteund door drie secretarissen. Zij maken geen deel uit van de adviescommissie.

Adviescommissie

Afbeelding/>

mr. G.G.A.J.M. (Gijs) van Poppel

Voorzitter

Afbeelding/>

mr. J. (Jasper) Croonen

Vice-voorzitter

Afbeelding/>

dr. B. (Barbara) Montagne-Over

Lid

Afbeelding/>

drs. R.A.W.H. (Robin) Stokkers

Lid

Afbeelding/>

drs. G.J. (Gieljan) de Vries

Lid

Afbeelding/>

dr. T.A.W. van der Schoot

Lid

Afbeelding/>

mr. J.A. (Jurriane) Rendering

Secretaris