Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Samenstelling

De adviescommissie bestaat op dit moment uit vijf leden, een voorzitter en een vicevoorzitter. De voorzitter en vicevoorzitter zijn jurist. De leden zijn gezondheidszorgpsycholoog-specialist. De adviescommissie houdt zitting in Utrecht.

De adviescommissie wordt ondersteund door drie secretarissen. Zij maken geen deel uit van de adviescommissie.


Adviescommissie

Afbeelding/>

mr. T. (Tom) Vroon

voorzitter

Afbeelding/>

drs. drs. G.J. (Gieljan) de Vries

lid

Afbeelding/>

drs. W.P. (Wim) den Boer

lid

Afbeelding/>

mr. G.G.A.J.M. (Gijs) van Poppel

vicevoorzitter

Afbeelding/>

drs. R.A.W.H. (Robin) Stokkers

lid

Afbeelding/>

mr. M.A. (Marije) Feeburg

secretaris

Afbeelding/>

dr. B. (Barbara) Montagne-Over

lid

Afbeelding/>

drs. M.A. (Mieke) Broekhuizen-Holtes

lid

Afbeelding/>

mr. J.A. (Jurriane) Rendering

secretaris