Samenstelling

De adviescommissie bestaat op dit moment uit vijf leden, een voorzitter en een vicevoorzitter. De voorzitter en vicevoorzitter zijn jurist. De leden zijn gezondheidszorgpsycholoog-specialist. De adviescommissie houdt zitting in Utrecht.

De adviescommissie wordt ondersteund door drie secretarissen. Zij maken geen deel uit van de adviescommissie.

Adviescommissie

Afbeelding/>

mr. G.G.A.J.M. (Gijs) van Poppel

Voorzitter

Afbeelding/>

Vacature

Vice-voorzitter

Afbeelding/>

drs. D.J.L. (Daan) Jonker

Lid

Afbeelding/>

drs. R.A.W.H. (Robin) Stokkers

Lid

Afbeelding/>

drs. G. (Bert) van Rossum

Lid

Afbeelding/>

mr. M.A. (Marije) Feeburg

Secretaris