'Goede kwaliteit van de psychologische zorg is ons gezamenlijke streven'

'Patiënten of cliënten moeten kunnen vertrouwen op een goede beroepsbeoefenaar. Dat is ons uitgangspunt, daar doen we het met z'n allen voor.' Aan het woord is Giovanni Timmermans, voorzitter van de FGzPt. Een ervaren bestuurder, die terugblikt op een roerige periode.

'De FGzPt is de laatste jaren uitgegroeid tot een stevige organisatie met een veel bredere taakstelling dan voorheen. Enerzijds door de toetreding van de NVP als derde federatiepartner, anderzijds door de wens van de minister om uitvoerende en toezichthoudende taken van de 'Artikel 3'-beroepen te scheiden. Daar hebben we de afgelopen jaren flink wat werk aan gehad. Nu is het van belang dat het College de regelgeving en de Registratiecommissie het toezicht op de opleiding verder gaan vormgeven. En dat we goed blijven monitoren of het in de praktijk allemaal verloopt zoals we bedacht hadden.

Sinds 1 oktober 2015, de ingangsdatum van de nieuwe Regeling, is de FGzPt het overkoepelende orgaan voor gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en de specialismen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog, op het gebied van opleiding, erkenning, registratie en toezicht. Dat betekent dat we een grote rol spelen in de carrière van beroepsbeoefenaren; vanaf het moment dat ze starten met de opleiding tot het moment dat ze hun werkzaamheden beëindigen. Nog niet iedereen weet dat, omdat je daar als beroepsbeoefenaar pas mee te maken krijgt als je bijvoorbeeld je studie beëindigt of als het weer tijd is voor je herregistratie.

Gezamenlijk streven
Een goede kwaliteit van de psychologische zorg in Nederland. Dat is ons gezamenlijke streven. Niet alleen van de duizenden beroepsbeoefenaren die dagelijks met patiënten of cliënten te maken hebben, ook van alle praktijkopleiders, opleidingsinstellingen en andere betrokkenen in het veld. En van ons, de mensen achter de FGzPt. Ons gezamenlijke streven moet merkbaar zijn voor patiënten of cliënten en hun dierbaren. Zij moeten vol vertrouwen denken: in het veld lopen adequate professionals rond die uitstekend zijn opgeleid en hun werk op kwalitatief hoog niveau uitoefenen. Voor die goede zorg doen we het tenslotte allemaal.

Als bestuur hebben we de plicht om over de belangen van onze eigen achterban heen te kijken. Los van alles na te denken over wat de maatschappij nodig heeft op het gebied van psychologische zorg, nu en in de toekomst. En hoe we met de opleidingen en de beroepsuitoefening aan die behoefte kunnen voldoen.

Eenheid
Aanvankelijk hadden we binnen het bestuur discussies over grenzen: wie gaat waarover? Dat hebben we nu helder voor ogen: de beroepsverenigingen zijn er voor belangenbehartiging van de beroepsbeoefenaren, de FGzPt is er om de kwaliteit van de opleiding en de beroepsuitoefening hoog te houden. Als bestuur hebben we een staat van eenheid bereikt. Soms ben ik zelfs even kwijt namens welke beroepsgroep een bestuurslid er ook alweer in zit. Dat geeft aan dat we inmiddels heel goed in staat zijn om over de belangen van onze beroepsvereniging heen te kijken. Daar ben ik best trots op.'