Organisatiestructuur psychologische BIG-opleidingen

De afgelopen jaren is de governance van de psychologische vervolgopleidingen gewijzigd. Het organisatieschema maakt duidelijk welke taken en verantwoordelijkheden de verschillende actoren hebben. Het organisatieschema is gebaseerd op de Amvb’s, de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut en de Besluiten van het College.