Vergaderrooster

Hieronder treft u een overzicht van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen in 2022

Bestuursvergaderingen

  • 1 februari             (evaluatie)
  • 11 april                 (voorlopige jaarcijfers)
  • 7 juni                     (vaststelling jaarverslag en -rekening)
  • 20 september    (concept werkplan)
  • 16 november      (vaststelling werkplan en begroting)

Algemene Ledenvergaderingen

  • 22 juni                 (besluitvormend; goedkeuring jaarverslag en - rekening)
  • 6 oktober            (concept werkplan)
  • 23 november     (besluitvormend: goedkeuring werkplan en begroting)