Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Vergaderrooster

Hieronder treft u een overzicht van de bestuursvergaderingen en ledenraden in 2018


Bestuursvergaderingen

  • 16 januari 
  • 12 april              (behandeling voorlopige jaarcijfers 2017)
  • 12 juni                (vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2017)
  • 20 september  (behandeling voorlopig werkplan en begroting 2018)
  • 14 november    (vaststelling werkplan en begroting 2018)


Ledenraden

  • 27 juni               (goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2017)
  • 3 oktober         (concept werkplan)
  • 27 november  (goedkeuring werkplan en begroting 2018)