Vergaderrooster

Hieronder treft u een overzicht van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen in 2023

Bestuursvergaderingen

  • 25 januari            (evaluatie)
  • 17 april                 (voorlopige jaarcijfers)
  • 7 juni                  (vaststelling jaarverslag en -rekening)
  • 25 september      (concept werkplan)
  • 14 november       (vaststelling werkplan en begroting)

Algemene Ledenvergaderingen

  • 7 februari            (extra ALV)
  • 14 juni                  (besluitvormend; goedkeuring jaarverslag en - rekening)
  • 11 oktober           (concept werkplan)
  • 23 november       (besluitvormend: goedkeuring werkplan en begroting)