Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Vergaderrooster

Hieronder treft u een overzicht van de bestuursvergaderingen en ledenraden in 2019


Bestuursvergaderingen

  • 29 januari     
  • 16 april                (voorlopige jaarcijfers)
  • 5 juni                    (vaststelling jaarverslag en -rekening)
  • 19 september    (concept werkplan en begroting)
  • 12 november      (vaststelling werkplan en begroting)


Ledenraden

  • 26 juni            (goedkeuring jaarverslag en jaarrekening)
  • 2 oktober       (concept werkplan)
  • 27 november  (goedkeuring werkplan en begroting)