Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Procedures

Nieuw specialisme

U wilt een vakgebied laten erkennen als specialisme. De duur van deze procedure is 9 maanden tot 1,5 jaar. Hier staat stapsgewijs beschreven hoe het aanvragen van een dergelijke erkenning in zijn werk gaat: Erkenning aanvragen (link naar pdf)

De criteria waaraan een nieuw specialisme moet voldoen staan in het CSGP- Besluit aanwijzing specialismen (link naar Besluit)


Besluit wijzigen

U wilt een wijziging aanbrengen in een besluit van het CSGP. De duur van deze procedure is ongeveer 9 maanden. Hier staat stapsgewijs beschreven hoe het wijzigen van een besluit in zijn werk gaat: Besluit wijzigen (link naar pdf)


Opleidingsplan wijzigen

U wilt het landelijke opleidingsplan van uw beroepsorganisatie wijzigen. Hier staat stapsgewijs beschreven hoe dat in zijn werk gaat: Opleidingsplan wijzigen (link naar pdf)


Vragen?

Het CSGP streeft ernaar om geldende procedures zo helder mogelijk te beschrijven. Heeft u toch nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen. Neem hiervoor contact op met mr. A. Jannink, secretaris CSGP via:


e-mail: college@fgzpt.nl

telefoon: 085-3035300