Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Publicaties

Hier vindt u publicaties van het CSGP, zoals adviezen en columns, of documenten van andere partijen waarnaar in collegeregelgeving wordt verwezen. Ook interviews met CSGP-leden of artikelen van of over het CSGP staan op deze pagina.

De jaarplannen en jaarverslagen van het CSGP zijn opgenomen in de jaarplannen en jaarverslagen van de FGzPt. Klik hier voor deze documenten.Taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en gezondheidszorg-specialist

Naar een eenduidige regeling van de praktijkbegeleiding in de psychologische BIG-opleidingen