Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Vergaderrooster

Het CSGP vergadert ongeveer zes keer per jaar. Hieronder staat een overzicht van de vergaderingen van de CSGP van dit jaar. Het CSGP hanteert een Reglement van Orde (1 maart 2016).


12 april 2016 - Agenda

1 maart 2016 - Agenda

19 januari 2016 - Agenda