Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Bewijsformulieren herregistratie

Voordat u de formulieren invult dient u eerst het bewijsformulier op uw computer op te slaan en vervolgens te openen (met een PDF programma zoals adobe of foxit) 


Voor het downloaden van de bewijsformulieren heeft u de nieuwste versie van Acrobat reader nodig. 


Intervisieformulier herregistratie (verplicht vanaf 1/1/2019)

Genoten supervisie

Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten Auteur /mede Auteur

Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten hoofd redacteur/redacteur en auteur test

Gegeven onderwijs aan de opleiding tot KP of KNP

Gegeven onderwijs van geaccrediteerde bij- en nascholing

Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten vakinhoudelijke commissie

Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten wetenschappelijke beroepsvereniging

Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten gegeven scholing aan de opleiding GZ-psycholoog/psychotherapeut/psychiater

Werkervaring vrijgevestigd

Werkervaring in loondienst

Handleiding (her)registratiedossier specialisten