Beleidsregels

De CRT is bevoegd om in aanvulling op de bestaande regelgeving aanvullend beleid vast te stellen.

Op dit moment zijn de volgende beleidsregels van kracht:

Beleidsregel Gegevensverstrekking

Aanwijzingskader Orthopedagoog-generalist

Kaderregeling proeve van bekwaamheid

Uitvoeringsregeling proeve van bekwaamheid

Protocol Meldingen