Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Beleidsregels

De CRT is bevoegd om in aanvulling op de bestaande regelgeving aanvullend beleid vast te stellen.


Op dit moment zijn de volgende beleidsregels van kracht:BeleidsregelBesluitKPArtikelB.7.lid3

Toezichtkader van de CRT voor de opleidingen