Samenstelling

De CRT bestaat uit acht leden en een voorzitter. De leden worden benoemd door het bestuur op gezamenlijke voordracht van NIP en NVO of op voordracht van de NVP.
Voorzitter en leden CRT

Afbeelding/>

drs. P.G.M. (Paul) Termaat

Onafhankelijk voorzitter

Afbeelding/>

drs. A.H. (Annelies) Bovenhoff

Vice-voorzitter lid Klinisch psycholoog

(NIP en NVO)

Afbeelding/>

dr. A.M.A. (Ineke) Brands

Lid Klinische neuropsycholoog

(NIP en NVO)

Afbeelding/>

drs. A.T. (Arthur) Hegger

Lid Gezondheidszorgpsycholoog

(NIP en NVO)

Afbeelding/>

Vacature

Lid Klinische neuropsycholoog

(NIP en NVO)

Afbeelding/>

drs. C.A.M. (Ineke) Meijer

Lid Klinisch psycholoog

(NIP en NVO)

Afbeelding/>

drs. L.J.M. (Loek) Peute

Lid Psychotherapeut

(NVP)

Afbeelding/>

Vacature

Lid Psychotherapeut

(NVP)

Afbeelding/>

drs. C.E. (Carol) Wismeyer

Lid Gezondheidszorgpsycholoog

(NIP en NVO)

Afbeelding/>