Taken, vergaderrooster en samenstelling

Taken
De Opleidingsraad heeft tot taak,

 1. het College op verzoek van College te adviseren over in elk geval de landelijke opleidingsregelgeving, waaronder begrepen:
  • de eisen voor de opleidingen tot specialist en van de uitwerking van die eisen in het landelijk opleidingsplan; 
  • de eisen voor de opleidingen tot de beroepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut in het raamplan voor deze opleidingen; 
  • de opleidingsstructuur waaronder de specifieke opleidingsonderdelen en de volgorde daarvan; 
  • de algemene vrijstellingsregels zoals bedoeld in artikel 15, lid 1.f en artikel 16, lid 2.b van de Regeling.
 2. het College daarnaast te adviseren over de volgende onderwerpen voor zover deze consequenties kunnen hebben voor de regelgeving van het College met betrekking tot de in lid 1.a en 1.b genoemde opleidingen:
  • inhoudelijke en didactische vernieuwingen op basis van een visie op de toekomst van voorgenoemde opleidingen; 
  • harmonisatie en verbetering van de (infra)structuur van de voorgenoemde opleidingen en de aansluiting met de universitaire mastersopleidingen.
 3. de beroepsverenigingen te adviseren over de beroepsprofielen met betrekking tot de beroepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en de specialismen van deze beroepen, de inhoud van de beroepsprofielen en de onderlinge samenhang ervan.
 4. relevante partijen te adviseren over overige vragen op het gebied van de beroepen en de (kwaliteit van de) opleidingen waar de FGzPt over gaat en die het bestuur en de Opleidingsraad tot de competentie van de Opleidingsraad rekent en voor zover passend binnen de beschikbare middelen.

Vergaderrooster  Hieronder treft u een overzicht van de vergaderingen van de Opleidingsraad.

2024

 • 8 februari
 • 28 maart
 • 27 juni
 • 5 september
 • 31 oktober
 • 5 december

De LOPB hanteert een Reglement van Orde (30 oktober 2018)

Samenstelling
De LOPB bestaat in totaal uit twaalf leden. Zij zijn deskundig op het gebied van de opleiding voor de basisberoepen en specialismen. De LOPB bestaat uit Hoofdopleiders, Praktijkopleiders, hoogleraren en vertegenwoordigers van patiĆ«nten en van opleidelingen. In artikel 4 van de Regeling staat beschreven welke organisaties leden voordragen. De leden voeren hun taak uit zonder last en ruggespraak. De voorzitter wordt uit hun midden benoemd. 

Actueel overzicht leden Opleidingsraad

Afbeelding/>

prof.dr. S.M.D. (Maartje) Schoorl

Voorzitter

(HCO GZ)

Afbeelding/>

prof.dr. A.L. (Anneloes) van Baar

Vice-voorzitter

(HCO GZ)

Afbeelding/>

drs. E.M. (Marlies) van Dijk

Vice-voorzitter

(LPO)

Afbeelding/>

prof.dr. M.H. (Maaike) Nauta

Lid

(DSW)

Afbeelding/>

prof. dr. M.A.G. (Marcel) van Aken

lid

(DSW)

Afbeelding/>

prof.dr. J. (Jos) de Keijser

Lid

(HCO PT)

Afbeelding/>

prof.dr. J.I.M. (Jos) Egger

Lid

(HCO KP)

Afbeelding/>

drs. E.S.L. (Elvire) Mastboom

Lid

(Kamer BIG-opleidelingen NIP)

Afbeelding/>

drs. J.A. (Judith) Ligthart

Lid

(LPO)

Afbeelding/>

drs. H. (Henk) Mathijssen

Lid

(MiND)

Afbeelding/>

prof. dr. H. (Hanna) Swaab

Lid

(HCO KNP)

Afbeelding/>