Gezondheidszorgpsycholoog

De gezondheidszorgpsycholoog is sinds 1998 een wettelijk erkend basisberoep.

De gezondheidszorgpsycholoog is een generalist. Hij behandelt psychische stoornissen, problemen in de persoonlijke levenssfeer en psychische klachten die kunnen optreden bij andere ziektes, zoals invaliditeit en lichamelijke klachten. De hoofdtaken van de gezondheidszorgpsycholoog zijn het zelfstandig verrichten van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling.

Een gezondheidszorgpsycholoog werkt vaak in de geestelijke gezondheidszorg, in verpleeghuizen of in een algemeen ziekenhuis. Ook werken veel gezondheidszorgpsychologen in een zelfstandige praktijk, bijvoorbeeld als psycholoog die eerstelijns zorg of basiszorg geeft. De gezondheidszorgpsycholoog werkt nauw samen met andere disciplines, zoals artsen en psychiaters, maar houdt daarbij een eigen verantwoordelijkheid.

Vooropleiding
De universitaire masteropleidingen psychologie, pedagogische wetenschappen en geestelijke gezondheidskunde geven toegang tot de postmasteropleiding gezondheidszorgpsychologie. Het masterprogramma moet daarnaast bepaalde vakken bevatten om te voldoen aan de vooropleidingseisen. Dit wordt landelijk getoetst.

Opleiding gezondheidszorgpsycholoog
De postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog bestaat uit een cursorisch gedeelte en een praktijkgedeelte. De opleiding wordt verzorgd door een aantal opleidingsinstellingen in Nederland. De opleidingsinstellingen moeten zijn aangewezen door de Minister van VWS en zijn zelfstandige organisaties. Ze zijn in het leven geroepen om de psychologische beroepsopleidingen te verzorgen en werken hierin nauw samen met Nederlandse universiteiten en honderden praktijkopleidingsinstellingen.

Jaarlijks starten ongeveer 750 studenten met de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.

De opleiding duurt in beginsel twee jaar (810 uur theoretisch en praktijkonderwijs (inclusief 90 uur supervisie) en 2.790 uur werkervaring). Een deeltijdvariant is ook mogelijk.

De inhoudelijke aansturing van de opleiding vindt plaats door een hoofdopleider. Tijdens de opleiding komen zowel in het theoretisch als in het praktisch gedeelte de onderdelen diagnostiek, indicatiestelling, behandeling en overige taken aan bod. Het onderwijs vindt plaats op een vaste dag in de week bij de opleidingsinstelling.

Om aan het aantal vereiste uren praktijkonderwijs te kunnen voldoen, krijgen deelnemers een aanstelling in dienstverband. Iemand die in opleiding is tot gezondheidszorgpsycholoog sluit een leerarbeidsovereenkomst met de praktijkopleidingsinstelling en een opleidingsovereenkomst met de opleidingsinstelling.

Er bestaan twee differentiaties in de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog: de differentiatie Volwassenen & Ouderen en de differentiatie Kinderen & Jeugd.

Nederland telt ongeveer 15.000 gezondheidszorgpsychologen.