Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Erkenning en toezicht Opleidingsinstellingen en hoofdopleiders

De CRT is belast met het toezicht op de opleidingsinstellingen en de hoofdopleiders.


Het reguliere toezicht bestaat op dit moment uit visitaties en jaarlijkse informatierondes. Als er concrete aanwijzingen zijn voor gebreken in de opleiding, kan de CRT zelf een onderzoek instellen.


De opleidingen tot psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog worden in Nederland aangeboden door zeven opleidingsinstellingen:


Voor meer informatie over de opleidingen verwijzen we naar de desbetreffende instellingen.


Erkende instellingen en hoofdopleiders

Op dit moment zijn de opleidingsinstellingen en hoofdopleiders op één na aangewezen of erkend om de opleidingen te verzorgen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog.


Uitzondering is de stichting PDO-GGZ Amsterdam. Met ingang van 30 september 2015 is deze opleidingsinstelling voorlopig erkend voor de opleiding klinisch psycholoog. De voorlopige erkenning is voor een periode van twee jaar, dus tot en met 30 september 2017. De CRT heeft een aantal voorwaarden verbonden aan de voorlopige erkenning. Als u hier meer over wilt weten, kunt u contact opnemen met de secretaris van de CRT via info@fgzpt.nl.