Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Erkenning Praktijkopleidingsinstellingen

Sinds 1 oktober 2015 erkent de CRT de praktijkopleidingsinstellingen voor de vier psychologische Wet BIG-opleidingen. Als u een of meerdere van deze opleidingen verzorgt, moet u zich inschrijven in het register van erkende praktijkopleidingsinstellingen. Een erkenning heeft landelijke dekking. De opleidingsinstellingen oefenen het inhoudelijk toezicht uit op de praktijkopleidingsinstellingen.


Erkenning aanvragen

Wanneer u als praktijkopleidingsinstelling (POI) na een visitatie door de opleidingsinstelling een positief advies heeft gekregen, dient u de erkenning voor deze opleiding aan te vragen via het POI-register.


Heeft u al een account?

Als u al een account in het POI-register heeft, kies dan 'Inloggen POI-register'. Nadat u bent ingelogd kunt u met de button ‘extra erkenning’ het verzoek tot erkenning aanvragen en het visitatierapport uploaden.


Heeft u nog geen account?

In het geval van een eerste erkenningsaanvraag dient u als praktijkopleidingsinstelling eerst een account aan te maken. Kies dan 'Aanmaken nieuwe account'. Nadat uw account is aangemaakt kunt u via het register een verzoek tot erkenning aanvragen.

Vragen?

Hebt u vragen? Raadpleeg dan de handleiding en de FAQ.

Staat het antwoord op uw vraag hier niet in? Neem dan contact op maandag en donderdag van 09:30 tot 13:00 uur met het telefonisch spreekuur van het bureau van de FGzPt via 085-3035302 of stuur een mail naar opleidingsregister@fgzpt.nl