Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Erkenning en toezicht Praktijkopleidingsinstellingen

De CRT is sinds 1 oktober 2015 de instantie die alle praktijkopleidingsinstellingen formeel erkent. De opleidingsinstellingen voeren het inhoudelijk toezicht uit en adviseren de CRT over het al dan niet erkennen van een praktijkopleidingsinstelling, de intrekking van een erkenning of de omzetting in een voorlopige erkenning.