Moderatoren (intervisie)

Met ingang van 1 juli 2022 is het alleen mogelijk om intervisie voor uw herregistratie op te voeren via de moderator. De moderator is een klinisch psycholoog en/of klinisch neuropsycholoog die voor zijn eigen intervisiegroep(en) de intervisie opvoert voor zichzelf en/of zijn intervisiegenoten (andere klinisch psychologen of klinisch neuropsychologen). Het opvoeren van intervisie via ons moderatorsysteem voor andere beroepen zoals gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten of psychiaters, is niet mogelijk.

Elke intervisiegroep heeft één moderator aangewezen in hun midden. Het wisselen van moderatorschap binnen een intervisiegroep is mogelijk en moet gemeld worden bij het Bureau van de FGzPt, afdeling Registratie & herregistratie.

De moderator is verantwoordelijk voor het tijdig opvoeren van de intervisiebijeenkomsten voor zichzelf en zijn intervisiegenoten en het bijhouden van een agenda en presentielijst voor deze bijeenkomsten. Deze laatste stukken kunnen steekproefsgewijs opgevraagd worden door de CRT ten behoeve van verificatie. 

Hieronder kunt u de handleiding en meest gestelde vragen (F.A.Q.) voor het moderatorschap inzien en downloaden. 

Handleiding moderatoren

Archief

F.A.Q. moderatorschap

Archief