Overgangsregeling herregistratie per 1-1-2022

Verzoek tot herregistratie na 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 gelden nieuwe criteria voor herregistratie. Om in aanmerking te komen voor herregistratie is het van belang om te weten aan welke criteria u moet voldoen: voor werkzaamheden die u heeft verricht vóór 2022 gelden de 'oude' criteria, voor werkzaamheden na 1 januari 2022 de nieuwe.

De inhoudelijke wijzigingen in het kader van de herregistratie zijn als volgt (alleen voor klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog):

  • Het is niet langer mogelijk om een herregistratie te krijgen op grond van gelijkgestelde werkzaamheden. De huidige geregistreerden op grond van gelijkgestelde werkzaamheden behouden hun registratie totdat deze expireert.
  • Het minimaal aantal uren patiëntgebonden werkzaamheden is verhoogd van acht naar twaalf uur per week. Met deze wijziging wordt aangesloten bij de minimum eisen van de Wet BIG.
  • Er is een nieuwe categorie werkzaamheden geïntroduceerd. Dit zijn gelijkgestelde werkzaamheden die voldoen aan het beoordelingskader van de Wet BIG. Deze werkzaamheden tellen ook mee voor de eis van twaalf uur. In de oude regelgeving waren dit werkzaamheden die niet meegeteld mochten worden onder de acht uur patiëntgebonden werkzaamheden. 
  • Voor bovenstaande wijzigingen geldt dat voor het deel van de beoordelingsperiode voor 1 januari 2022 gekeken wordt naar de regelgeving die gold vóór 1 januari 2022. Voor de periode daarna wordt gekeken naar de gewijzigde regelgevig die al dan niet met terugwerkende kracht inwerking is getreden per 1 januari 2022.


Voorbeeld
Uw herregistratietermijn loopt van 1-1-2020 t/m 31-12-2024 en u dient uw herregistratieverzoek in op 30-12-2024. 

Huidige regelgeving: 1-1-2020 tot en met 31-12-2021
Voor de gewerkte uren in de periode 1-1-2020 tot en met 31-12-2021 is de huidige regelgeving van toepassing: u moet tenminste gemiddeld zestien uur per week werk aantonen, waarvan tenminste gemiddeld acht uur per week patiëntgebonden werkzaamheden. In absolute uren komt dat neer op een totaal van 1664 uren (2 jaar 832 uur per jaar) werkervaring, waarvan 832 uur (2 jaar 416 uur per jaar) patiëntgebonden werkzaamheden.

Nieuwe regelgeving: 1-1-2022 t/m 31-12-2024
Voor de gewerkte uren in de periode van 1-1-2022 t/m 31-12-2024 geldt de nieuwe regelgeving: u moet tenminste gemiddeld zestien uur per week werk aantonen, waarvan tenminste gemiddeld twaalf uur per week patiëntgebonden werkzaamheden. In absolute uren komt dat neer op een totaal van 2496 uren werkervaring (3 jaar 832 uur per jaar), waarvan 1872 uur (3 jaar 624 uur per jaar) patiëntgebonden werkzaamheden.

Binnen de nieuwe regelgeving gelden de volgende werkzaamheden als patiëntgebonden werkzaamheden: promotiewerkzaamheden, het geven van onderwijs en het aansturen, coördineren of superviseren van klinisch psychologen of klinisch neuropsychologen, afhankelijk van de registratie. 

 

Registratie op basis van gelijkgestelde werkzaamheden

De specialist met een registratie op grond van gelijkgestelde werkzaamheden op 1 januari 2022 behoudt deze tot de expiratiedatum van de desbetreffende registratie. Om daarna in aanmerking te komen voor een registratie als specialist, dient hij of zij aan de op dat moment geldende vereisten te voldoen. Dit houdt onder meer in dat de specialist moet kunnen aantonen dat hij voldoende patiëntgebonden werkzaamheden heeft verricht.

Specialisten die momenteel geregistreerd staan op basis van gelijkgestelde werkzaamheden die na het verlopen van hun huidige registratieperiode de specialistische titel willen blijven voeren, dienen een verzoek tot een scholingsprogramma in te dienen bij de CRT. Dit kan per e-mail via registratiecommissie@fgzpt.nl.