Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Vacature: voorzitter CRT

04-03-2020

De FGzPt is op zoek naar een voorzitter voor de Commissie Registratie en Toezicht (CRT). Het gaat om een onafhankelijk voorzitter die wordt benoemd door het bestuur van de FGzPt.


De CRT is verantwoordelijk voor de registratie en herregistratie van specialisten en het toezicht op de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en hun specialismen. De CRT is een zelfstandig bestuursorgaan, zoals bedoeld in de Algemene Wet Bestuursrecht.


Profielschets
Bent u geïnteresseerd of heeft u naar aanleiding van deze oproep een vraag? Lees dan de profielschets voor leden van de CRT of neem contact op met de heer drs. M.J. Eujen, directeur-secretaris van de FGzPt: mark.eujen@fgzpt.nl , 085-3035305