Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Kabinet besluit tot opschorten herregistratie-verplichting

19-03-2020

Het Kabinet heeft de herregistratie-verplichting voor artikel 3 Wet BIG-beroepen tot nader order opgeschort in verband met de Corona-crisis. De CRT beraadt zich in overleg met de CSGP en het bestuur van de FGzPt momenteel op de consequenties van dit besluit voor de herregistratie van de specialismen.


Met de maatregel wil het kabinet voorkomen dat in deze noodsituatie zorgverleners uit het BIG-register worden gehaald en daardoor hun bevoegdheden verliezen. Concreet zegt minister Bruno Bruins van VWS: “Ik zal onder de huidige omstandigheden niet tot doorhaling van inschrijvingen van zorgverleners in het BIG-register overgaan als zorgverleners de periode van vijf jaar hebben overschreden, zonder aan te tonen dat zij voldoende werkervaring hebben.”


Psychologische specialismen

Gelet op de maatschappelijke impact van de Corona-crisis en de bovenstaande maatregelen van VWS zijn de CRT, CSGP en het bestuur van de FGzPt momenteel in overleg over de consequenties hiervan voor de herregistratie van de klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. De partijen streven ernaar een oplossing te vinden die recht doet aan de ernst van de situatie en de extra inzet die gevraagd wordt van de specialisten. De specialisten worden geïnformeerd over de gekozen oplossing.


Meer over de maatregelen
Lees de brief van minister Bruno Bruins aan de Tweede Kamer, klik hier