Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Herziening van de kaderregeling accreditatie herregistratie

20-04-2020

Met dit bericht willen wij u attenderen op een herziening van de kaderregeling accreditatie herregistratie.


Per 1 mei 2020 treedt de herziene kaderregeling in werking.


De herziene kaderregeling vindt u hier