Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Besluit specialisme klinische psychologie ter instemming naar VWS

08-09-2016

Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) heeft een door hem op 5 juli 2016 vastgesteld Besluit specialisme klinische psychologie ter instemming voorgelegd aan de Minister van VWS.


Met dit besluit heeft het CSGP de huidige collegebesluiten met betrekking tot klinisch psychologen samengevoegd en daarbij ook geactualiseerd. Zo is de regelgeving onder andere aangepast aan de nieuwe governance van de FGzPt. Dit besluit draagt bij aan het streven van het CSGP naar meer transparante en overzichtelijke regelgeving.


Na de instemming van de minister en de daarop volgende publicatie in de Staatscourant treedt het besluit per 1 november 2016 in werking.


Klik hier voor de wijzigingsbesluit


Contact
Voor eventuele vragen over het besluit kunt u contact opnemen met de secretaris van het CSGP, mr. M.C.J. Rozijn via mike.rozijn@fgzpt.nl