Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Systeem voor herregistratie vanaf vrijdag 1 december 2017 offline

30-11-2017

De FGzPt gaat over op een nieuw digitaal systeem voor de (her) registratie van klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.


Vanaf maandag 18 december 2017 is het nieuwe digitale systeem gereed voor gebruik. U ontvangt daarna een persoonlijke e-mail met nadere instructies voor het gebruik van het nieuwe systeem.


Tussen 1 en 18 december 2017 zijn beide systemen gesloten en vinden de laatste voorbereidende werkzaamheden plaats. Wij vragen u als specialist om in deze periode alleen als het strikt noodzakelijk is contact met ons op te nemen.