Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

CSGP stelt Besluiten opleidingseisen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut vast.

13-12-2017

Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) heeft op 24 oktober 2017 het Besluit opleidingseisen Gezondheidszorgpsycholoog en het Besluit opleidingseisen psychotherapeut definitief vastgesteld


Na een intensief traject is met de vaststelling een belangrijke mijlpaal bereikt in de uniformisering van de Besluiten voor de psychotherapeut, de gezondheidszorgpsycholoog, de klinisch psychologisch en klinisch neuropsycholoog. Het bereiken hiervan is een eerste stap in het traject dat het CSGP in 2018 voortzet in het kader van de verdere harmonisering en modernisering van de College besluiten.
Verder heeft het CSGP overeenkomstig het verzoek van de minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in beide besluiten artikel A.2., tweede lid aangescherpt waaruit blijkt dat de opleideling gedurende de gehele opleiding ingeschreven moet zijn in het opleidingsregister van de Commissie Registratie en Toezicht.
De besluiten treden per 1 januari 2018 in werking.


Klik hier voor het Besluit opleidingseisen Gezondheidszorgpsycholoog en Klik hier voor het Besluit opleidingseisen Psychotherapeut.


Contact
Voor eventuele vragen over het besluit kunt u contact opnemen met de secretaris van het CSGP, mr. A.Jannink via college@fgzpt.nl