Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Minister stemt in met wijziging van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut

24-01-2018

De Minister voor Medische Zorg en Sport heeft op 7 december 2017 ingestemd met het Besluit van 21 september 2017 van het bestuur van de FGzPt strekkende tot wijziging van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen (RGP) voor zover het Besluit betrekking heeft op regels, bedoeld in artikel 14, tweede lid, onder c en d, van de Wet BIG.


De instemming met het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 22 januari 2018, nr. 2832. Het besluit trad op 1 november 2017 in werking. Klik hier voor het wijzigingsbesluit. Klik hier voor de geconsolideerde versie van de RGP.


Contact
Voor eventuele vragen over het besluit kunt u contact opnemen met de directeur-secretaris van de FGzPt, drs. M.J. Eujen via mark.eujen@fgzpt.nl