Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Minister stemt in met Besluit strekkende tot wijziging van de Besluiten specialisme klinische psychologie en specialisme klinische neuropsychologie.

01-02-2018

De minister van VWS heeft ingestemd met het Besluit strekkende tot wijziging van het Besluit specialisme klinische psychologie en het Besluit specialisme klinische neuropsychologie van het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) van 24 oktober 2017


Met dit besluit worden de Besluiten op detailniveau aangepast en worden kennelijke verschrijvingen hersteld.


De instemming van de minister met het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 25 januari 2018. Het besluit is op 26 januari 2018 in werking getreden en werkt terug tot en met 1 januari 2018.


Klik hier voor het wijzigingsbesluit van het CSGP.


Contact
Voor eventuele vragen over het besluit kunt u contact opnemen met de secretaris van het CSGP via college@fgzpt.nl