Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

CRT start met register Erkende Praktijkopleidingsinstellingen

23-08-2018

Op 1 september 2018 start de Commissie Registratie en Toezicht van de FGzPt met het nieuwe register Erkende Praktijkopleidingsinstellingen voor de opleidingen gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog (Wet BIG). Praktijkopleidingsinstellingen ontvangen binnenkort een brief met het verzoek om hun erkenning(en) in het register te activeren.


Sinds 1 oktober 2015 houdt de CRT in opdracht van de minister van VWS een register van erkende praktijkopleidingsinstellingen. De werkwijze die daarbij werd gehanteerd komt per 1 september 2018 te vervallen. Tot nu toe erkende de CRT een nieuwe praktijkopleidingsinstelling op basis van een positief advies van de opleidingsinstelling. Vanaf 1 september meldt de praktijkopleidingsinstelling zichzelf aan in het register en dient daar een erkenningsverzoek in voor het verzorgen van het praktijkgedeelte van de opleiding. De CRT neemt vervolgens een erkenningsbesluit op de aanvraag. Dit besluit wordt verwerkt in het register.


Landelijke dekking
De erkenning van de CRT heeft landelijke dekking. Dit betekent dat praktijkopleidingsinstellingen niet meer bij meerdere opleidingsinstellingen als erkend geregistreerd hoeven te staan.


Meer informatie
Erkende praktijkopleidingsinstellingen ontvangen binnenkort een brief van de CRT met toelichting en instructies voor het nieuwe register
Op www.fgzpt.nl staat vanaf 1 september 2018 een lijst met FAQ en een handleiding
Telefonisch spreekuur: maandag en donderdag tussen 9.30 en 13.00 op 085-303 5302
E-mail: opleidingsregister@fgzpt.nl