Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Toezichtkader CRT 2019 vastgesteld

09-01-2019

De CRT heeft in haar vergadering van 30 november 2018 het Toezichtkader vanaf 2019 vastgesteld.


Na afronding van de visitatiecyclus 2017-2018, bestond er behoefte aan een aantal regels voor de verdere uitoefening van het toezicht op de opleidingen en opleidingsinstellingen. Het Toezichtkader is het resultaat van dit proces. Het kader kwam tot stand in een werkgroep waarin ook een vertegenwoordiging van de opleidingsinstellingen zitting had.

Klik hier om het Toezichtkader CRT te raadplegen of ga naar Commissie Registratie en Toezicht -> Beleidsregels.