Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Nieuw formulier voor bewijs van intervisie.

01-11-2018

De CRT heeft een nieuw formulier vastgesteld voor het bewijs van uw intervisie bij herregistratie.
Het gebruik van het formulier wordt per 1 januari 2019 verplicht voor iedereen die intervisie wil opgeven voor zijn of haar herregistratie.


Voor de goede orde: de inhoudelijke vereisten die de CRT aan intervisie stelt, veranderen niet per 1 januari 2019. Deze zijn gelijk gebleven. Alleen de bewijsvoering van uw intervisie verandert per 1 januari 2019.


Het nieuwe formulier kunt u downloaden via onze website.
De tweede bladzijde bevat een uitleg over wat de CRT onder intervisie verstaat. Wij adviseren u om deze toelichting goed te lezen, deze toelichting is geen wijziging in de regeling maar duidelijker toegelicht. (Zie de beleidsregels Herregistratie uitwerking artikel D4 lid 2.)

Het bewijsformulier is te vinden op onze website www.fgzpt.nl onder 'Commissie Registratie en Toezicht' en dan 'Documenten'. Klik hier
De beleidsregels zijn te vinden op onze website www.fgzpt.nl onder ‘Commissie Registratie en Toezicht’ en dan ‘Beleidsregels’. Klik hier


Heeft u behoefte aan aanvullende informatie over het gebruik van het nieuwe formulier?


Het Bureau is te bereiken via de e-mail (registratie@fgzpt.nl) of telefonisch op de maandagen en donderdagen 9.30-13.00 uur op telefoonnummer 085-3035301.