Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Hoge opkomst bij eerste invitational conference van Opleidingsraad

27-03-2019

Op 1 februari hield de Landelijke Opleidingsraad een eerste invational conference. Ruim tachtig vertegenwoordigers van partijen die betrokken zijn bij de psychologische BIG-opleidingen brainstormden over de toekomst van de opleidingen. Ook een betere aansluiting tussen masters en Gz-opleidingen was onderwerp van gesprek.


“Mij viel de enorme betrokkenheid van alle deelnemers aan de invitational conference op. Ik ben positief verrast door hun bevlogenheid om samen te komen tot de best mogelijke opleidingen”, zegt Mariska den Oudsten. Anders dan haar achternaam doet vermoeden, is ze het jongste lid van de Opleidingsraad. Den Oudsten zit op voordracht van de Kamer Opleidelingen in de Opleidingsraad.


Eensgezindheid
De conferentie werd zeer goed bezocht vanuit vele betrokken partijen, zoals opleidingsinstellingen, praktijkinstellingen, universiteiten en de overheid. Ook was er een zeer actieve bijdrage vanuit studenten. Den Oudsten: “Het was mooi om te zien dat er, ondanks verschillende achtergronden en gezichtspunten van de aanwezigen, in grote lijnen eensgezindheid was over de visie op opleiden voor 2030. Dat is best bijzonder. Er zijn zó veel partijen betrokken bij opleiden, daar sta je niet altijd bij stil.”


Draagvlak
Ook voor het verbeteren van de aansluiting tussen de masters en de Gz-opleidingen is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk. De lastige toegankelijkheid tot de Gz-opleidingen is voor studenten problematisch en leidt ook tot onvoldoende Gz-psychologen. Dat heeft weer consequenties voor de in- en uitstroom van specialismen, zoals klinisch psychologen. Aan de hand van een aantal gesignaleerde problemen in de zorg en het opleidingstraject werd volop over dit onderwerp gebrainstormd.


Tekentafel
De Opleidingsraad neemt de uitkomsten van de conferentie mee naar de tekentafel. Nog dit jaar leidt dat tot een voorstel voor een betere aansluiting tussen masters en Gz-opleidingen en tot een toekomstvisie op opleiden in 2030. De Opleidingsraad is van plan om jaarlijks een invitational te organiseren over actuele thema’s rondom de psychologische BIG-opleidingen.