Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Interview Tonnie Prinsen, nieuwe voorzitter van FGzPt

20-06-2019

Per 26 juni 2019 wordt Tonnie Prinsen-Reinders (48) de nieuwe voorzitter van de FGzPt. Zij volgt hiermee Giovanni Timmermans op, die sinds 2010 voorzitter is. Goed samenwerken en onderling afstemmen, daar draait het om in het bestuur. Prinsen: “Wij zijn één van de weinige organisaties die meerdere beroepsverenigingen vertegenwoordigen . Niet altijd makkelijk, maar des te mooier als alles goed loopt.”


Prinsen: “Die diversiteit binnen ons werkterrein wordt nog wel eens gezien als een zwakte. Naar mijn mening levert hij juist veel op: dankzij ons verstrekkende werkveld hebben we opleidingen met een brede wetenschappelijke basis. Dat is goed voor de kwaliteit van onze behandelingen en daarmee voor degene waar we het allemaal voor doen: onze cliënt.”


Plezier
Prinsen is geen nieuweling binnen de FGzPt. In juli 2018 werd ze op voordracht van de NVGzP lid van het bestuur. Daarvoor was ze sinds 2015 toehorend lid. “Ik ben goed ingevoerd en heb er bijzonder veel plezier in. Het is voor mij bijvoorbeeld beslist geen opgave om in het weekend bestuursstukken door te nemen.”


Appelmoes
De aanstaande voorzitter van de FGzPt werkt als P-opleider bij de Dimence Groep, een grote GGZ-instelling met 55 opleidingsplaatsen. “Opleiden vind ik het mooiste werk dat er is. In alles wat ik doe komt de kwaliteit van opleiden terug. Bij de FGzPt is het werkterrein breder en gaat het om de hele kwaliteit van ons beroep. Waarom ik dat zo leuk vind? Dat is een lastige vraag, zoals de vraag ‘waarom vind je appelmoes lekker?’ Als je uitstekende opleidingen hebt en ervoor zorgt dat de beroepenstructuur goed in elkaar zit, dan komt die inspanning ook bij de cliënt terecht. Wij kunnen met zijn allen zo een grote bijdrage leveren aan de mentale gezondheid in ons land.”


Helderheid en rust
Prinsen is voorzitter van het landelijk P-opleidersoverleg en de Adviesraad PVO. Daarnaast geeft ze supervisorencursussen en zit ze in de KP-opleiderscommissie in Nijmegen. “Je kunt veel energie verspillen aan klagen, maar je kunt diezelfde energie ook inzetten om te verbeteren. Toen ik in 2007 praktijkopleider werd, ging er een wereld voor me open. Ik zag beter hoe ontwikkelingen landelijk verlopen en wat er voor nodig is om vernieuwingen door te voeren. Dat inzicht geeft helderheid en ook een zekere rust. Sommige veranderingen duren nou eenmaal lang.”


Grensgevallen
Als voorbeeld noemt Prinsen de nieuwe governance van de FGzPt, een verandertraject dat zo’n vier jaar geleden startte. “Heel veel mensen hebben daarin al ontzettend veel werk verricht. Er is een Opleidingsregister opgericht, er is hard gewerkt aan een Praktijkopleidingsinstellingenregister, de regelgeving van de basisberoepen en specialismen wordt geharmoniseerd en alle opleidingsinstellingen zijn gevisiteerd. Dat zijn grote klussen, die jaren duren voordat alles goed functioneert. En nog zien we dat de governance niet overal perfect is afgedekt. Hier en daar zijn nog wat grensgevallen waarover wij met partijen in gesprek moeten.”


Huismeester
“De taken van het bestuur vat Prinsen samen als voorwaardenscheppend en kaderbewakend. Afstemmen is hierbij één van de belangrijkste aandachtspunten. “Je kunt ons zien als de huismeester van de FGzPt. Wij zorgen ervoor dat de gremia die onder de FGzPt vallen, zoals het College, de CRT en de Opleidingsraad, hun werk goed kunnen doen. Daarvoor moet je luisteren en proberen te begrijpen wat iedereen precies nodig heeft.”


In contact
Ook met de vier lidverenigingen van de FGzPt staat het bestuur voortdurend in contact. “Deze verenigingen hebben ons opgericht om namens hen opleiding, erkenning, registratie en toezicht te regelen voor de psychologische BIG-beroepen. Dan moet je goed van elkaar weten wat de bedoeling is en waar we samen naartoe willen. Wij als bestuur moeten helder aangeven wat we nodig hebben om het werk te kunnen uitvoeren waarvoor de vier lidverenigingen ons hebben opgericht.”


Belangrijke ontwikkelingen
Een interessant actueel thema voor het bestuur is de herregistratie van de basisberoepen. Tot nu toe gold daarvoor alleen een werk-eis, daar komt nu een scholingseis bij. Ook ontstaan er mogelijk nieuwe beroepen. Zo is de orthopedagoog-generalist hard op weg om een basisberoep te worden. “Wij gaan als FGzPt niet over het beroepengebouw, dat is aan de veldpartijen, maar het zijn wel belangrijke ontwikkelingen die we nauwgezet volgen.”


Meer vrouwen
De aanstaande voorzitter van de FGzPt heeft ook een persoonlijke ambitie: meer vrouwen in het bestuur. Of eigenlijk überhaupt meer vrouwen in bestuurlijke functies in de psychologiewereld. “Negentig procent van de nieuwe instroom is vrouw. Dat zie je absoluut niet terug in bestuurlijke posities. Vrouwen mogen hierin minder bescheiden zijn. Ook als opleider probeer ik vrouwen daar voortdurend in te stimuleren. Ja, het werk kan abstract en complex zijn en het kost je wat uren van je vrije tijd. Maar de contacten, inzichten en energie die het oplevert zou ik voor geen goud willen missen.”