Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Regeling CUE vastgesteld en de Regeling CURK aangepast.

23-10-2019

De CRT heeft in haar vergadering d.d. 4 oktober 2019 de Regeling CUE vastgesteld en de Regeling CURK aangepast. De CUE en de CURK worden ingezet voor zaken die niet op korte termijn tijdens de plenaire vergaderingen van de CRT kunnen worden behandeld om zo het besluitproces te bevorderen.


De Commissie Uitvoering Erkenningsprocedure (CUE) is door de CRT gemandateerd om namens haar de volgende taken uit te voeren:
• besluiten op verzoeken tot erkenning van (waarnemend) hoofdopleiders;
• besluiten op verzoeken tot het intrekken dan wel omzetten van de erkenning van (waarnemend) hoofdopleiders;
• besluiten op verzoeken tot het intrekken dan wel omzetten van de erkenning van praktijkopleidingsinstellingen.

De Commissie Uitvoering Klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog (CURK) is door de CRT gemandateerd om namens haar de volgende taken uit te voeren:
• besluiten op verzoeken tot registratie als gezondheidszorgpsycholoog-specialist op basis van buitenslandse beroepskwalificaties;
• besluiten op complexe verzoeken tot registratie, herregistratie en herintreding als gezondheidszorgpsycholoog-specialist;
• besluiten tot de doorhaling van registratie van een gezondheidszorgpsycholoog-specialist;
• het opstellen van individuele onderwijsadviezen/aanpassingsstages bij herintreders.De nieuwe regeling CUE is hier te vinden.
De nieuwe regeling CURK is hier te vinden.