Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Verhoging beschikbaarheidbijdrage NZa voor vervolgopleidingen ggz

14-11-2019

Met ingang van 1-1-2020 gaat de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen (mvo) ggz van de NZa omhoog.


De hoogte van de vergoeding is kostendekkend voor het opleiden, dit heeft de NZa bepaald op basis van een kostenonderzoek. De NZa vindt het daarom niet wenselijk dat een zorgaanbieder een eigen bijdrage voor het opleiden aan de opleideling vraagt.


In de nieuwe informatiekaart van de NZa staat beschreven welke kosten de beschikbaarheidbijdrage vergoedt.


De informatiekaart is hier te vinden.
Klik hier voor het eindrapport van het Kostenonderzoek 2016-2019.