Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Visie-ontwikkeling op opleiden in 2030

18-11-2019

De Opleidingsraad heeft de besturen van de verenigingen NIP, NVO, NVGzP en NVP en het bestuur van de FGzPt verzocht aanbevelingen te geven over het concept Visie op opleiden in 2030


Onlangs bracht een werkgroep van de Opleidingsraad een concept-visie op opleiden in 2030 in bij de Opleidingsraad. De werkgroep is voorjaar 2019 ingesteld om een visie op opleiden in 2030 verder vorm te geven, met medeneming van de uitkomsten van de invitational conference van 1 februari 2019.


Na diverse besprekingen in de opleidingsraad van concepten, heeft de Opleidingsraad het concept-visiedocument aan het bestuur van de FGzPt en de daarbij aangesloten beroepsverenigingen gestuurd met het verzoek aanbevelingen te geven over het voorgenomen advies. Voorgenoemde partijen kunnen uiterlijk op 12 december hun aanbevelingen geven. Na verwerking van de aanbevelingen stelt de Opleidingsraad de definitieve tekst vast.


U kunt de concept-visie hier inzien.