Deadlines voor praktijkopleidingsinstellingen bij de FGzPt 2024

Raadpleeg handleiding controle deadlines om na te gaan welke controles in het Opleidingsregister  u dient uit te voeren per deadline. Klik op het groene informatie-icoontje onder de deadline voor een toelichting. 

Vaststelling subsidiejaar 2023 (DUS-I, Jeugdinstellingen)**

Deadline15-02-2024

De definitieve subsidiegegevens van jeugd ggz-instellingen worden verstrekt aan DUS-I ten behoeve van het vaststellen van de subsidie over het jaar 2023

Historisch opleidingsvolume (TOP-opleidingsplaatsen)

Deadline01-04-2024

De definitieve gegevens van het gerealiseerde HOV over de jaren 2021, 2022 en 2023, worden verstrekt aan Stichting TOP ten behoeve van de toewijzing instroomsubsidieplaatsen voor 2025.

Nieuwe erkenningen POI-register (TOP-opleidingsplaatsen)

Deadline01-04-2024

Ten behoeve van de toewijzing van instroomsubsidieplaatsen dienen de praktijkopleidingsinstellingen die willen deelnemen aan het toewijzingsprotocol door de CRT erkend/geregistreerd te zijn, zie erkenningen. Hierop wordt gecontroleerd door Stichting TOP-opleidingsplaatsen.

Vaststelling subsidiejaar 2023 (NZa)

Deadline01-04-2024

De definitieve subsidiegegevens van praktijkopleidingsinstellingen, worden verstrekt aan de Nederlandse Zorgautoriteit ten behoeve van het vaststellen van de subsidie over het jaar 2023.

Doorstroomprognose subsidiejaar 2025 (NZa en DUS-I)

Deadline31-10-2024

De CRT geeft op basis van de gegevens in het opleidingsregister een prognose door van het aantal fte doorstroom voor het opvolgende jaar. De NZa gebruikt deze gegevens om een verleningsbeschikking vast te stellen voor de doorstroom van het volgende jaar.

 

Instroomsubsidieplaatsen subsidiejaar 2024 koppelen (NZa en DUS-I )***

Deadline31-12-2024

Alle instroomsubsidieplaatsen van het huidige jaar moeten zijn gekoppeld in het Opleidingsregister, zodat de praktijkopleidingsinstelling geen beschikbaarheidbijdrage misloopt. Opleidelingen die hun opleiding zijn begonnen in november/december moeten hun inschrijving voor het eind van het jaar hebben voltooid.

*Gegevens geregistreerd in het Opleidingsregister zijn leidend. 
**Het Ministerie van VWS (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen; DUS-I) verzorgt de subsidies voor instellingen die vallen onder de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2023-2024 
***Wanneer een opleideling niet tijdig is gekoppeld aan een instroomsubsidieplaats, legt de NZa een sanctie op. Deze sanctie houdt in dat de praktijkopleidingsinstelling voor het eerste subsidiejaar (kalenderjaar) geen subsidie krijgt voor de beoogde opleideling, maar wel recht heeft op een doorstroomsubsidie in het opvolgende kalenderjaar voor de betreffende opleideling.