Accreditatie onderwijs

Aanvragers
Als aanbieder van bij- en nascholing kunt u voor uw onderwijsaanbod accreditatie aanvragen. Een geaccrediteerde bij- en nascholing telt mee voor de herregistratie van klinisch (neuro)psychologen. De Accreditatiecommissie Herregistratie beoordeelt uw aanvraag.

Doel
In het register van klinisch psychologen en het register van klinisch neuropsychologen staan ruim 2000 professionals ingeschreven. Zij moeten allen binnen hun registratietermijn van vijf jaar minimaal 100 uur geaccrediteerde bij- en nascholing volgen. Met een geaccrediteerd scholingsaanbod kunt u dan ook een brede groep professionals aanspreken. Scholing die ter accreditatie wordt aangeboden krijgt bekendheid via de scholingsagenda op de website van de FGzPt.

Voorwaarden
Om voor accreditatie in aanmerking te komen, moet uw aanbod voldoen aan een aantal eisen. Een bij- of nascholing dient onder andere:

  • te voldoen aan de algemeen aanvaarde wetenschappelijke standaard of bij te dragen aan de ontwikkeling daarvan;
  • relevant te zijn voor de beroepsuitoefening;
  • aan te sluiten bij het kennisniveau van het specialisme.

De precieze criteria voor accreditatie staan vermeld in artikel 7 van de Kaderregeling accreditatie herregistratie. Zie Regelgeving.

Procedure
In het document 'Informatie voor aanvragers van scholing' vindt u informatie over de procedure. 

Kosten
Behandeling van een accreditatieverzoek kost:

  • Accreditatie voor één jaar: € 159 exclusief 21% btw per aanvraag;
  • Accreditatie voor drie jaar: € 322 exclusief 21% btw per aanvraag.

De netto bedragen zijn inclusief € 34,72 administratiekosten.
Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u binnen vijf werkdagen een digitale factuur. Nadat de factuur is voldaan, buigt de Accreditatiecommissie zich over uw accreditatieverzoek (mits alle benodigde informatie is aangeleverd).

Accreditatieverzoek indienen
U kunt uw accreditatieverzoek digitaal indienen. Ook de afhandeling van uw verzoek vindt digitaal plaats.

Bezwaar
Bent u het niet eens bent met een besluit van de Accreditatiecommissie, dan bestaat de mogelijkheid tot bezwaar, en eventueel beroep, zie artikel 10 en 11 van de Kaderregeling accreditatie herregistratie.
Zie Regelgeving.