“Iedereen probeert het zo goed mogelijk voor opleidelingen te regelen”

25/3/2021
Afbeelding nieuwsberichten

Mariska den Oudsten was twee jaar lid van de Opleidingsraad namens de Kamer Opleidelingen. Ze is klaar met haar opleiding en werkt inmiddels als klinisch psycholoog en manager behandelzaken bij het centrum bipolaire stoornissen en het centrum persoonlijkheidsstoornissen van GGZ Breburg. Een korte terugblik op haar tijd bij de Opleidingsraad. 

“Toen ik lid werd was de Opleidingsraad net opgericht. Sinds die periode hebben we steeds meer voor elkaar gekregen. Zo hebben we samen een visie geschreven over opleidingen voor de toekomst. Mede daaruit is het Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) ontstaan. Inmiddels wordt daar door veel mensen hard aan gewerkt en krijgt het steeds meer vorm. Dat is supergaaf om te zien. 

Transparant selecteren
Naast mijn werk als klinisch psycholoog zit ik in de werkgroep Selectie van het Programma APV. Deze werkgroep ontwikkelt een selectieprocedure voor studenten die aan de opleidingsketen van de aangesloten master–Gz-opleiding willen deelnemen, waarna ze kunnen doorstromen naar de specialistische opleidingen.

Belang van de opleideling
Voordat ik in de Opleidingsraad kwam had ik een ander beeld van de raad. Ik dacht stiekem: ‘Jullie hebben alle titels en registraties al binnen. Dat is een makkelijke positie om voor anderen, de nieuwelingen in de beroepsgroep, regels te maken. Alle leden van de Opleidingsraad zijn echter enorm betrokken, zowel bij goede zorg als bij een goede opleiding. Ik heb nauwelijks moeite hoeven doen om het perspectief van de opleidelingen in beeld te brengen; iedereen probeert het zo goed mogelijk voor opleidelingen te regelen. En dat geldt niet alleen voor de leden van de Opleidingsraad, maar voor veel mensen die met de opleiding te maken hebben.”

Mariska den Oudsten heeft het stokje doorgegeven aan Nanda de Jong, die ook namens de Kamer Opleidelingen in de Opleidingsraad zit.