Correctie in voorgenomen Besluiten College over supervisoren

12/4/2021
Afbeelding nieuwsberichten

In de vastgestelde voorgenomen besluiten van het College van 16 februari 2021 was een storende fout geslopen. Er stond abusievelijk dat supervisoren ingeschreven in het register van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) niet langer supervisie konden geven in het kader van de opleidingen tot psychotherapeut en klinisch psycholoog. In de huidige versies op de website is deze fout hersteld. U vindt de gecorrigeerde wijzigingsbesluiten hier:

Het College betreurt eventuele verwarring die hierdoor ontstaan is en hoopt met deze berichtgeving en correcties deze verwarring weg te nemen.