Consultatieronde Programma APV afgerond

26/1/2022
Afbeelding nieuwsberichten

De consultatieronde van Programma APV heeft enkele maanden geleden plaatsgevonden. Deze week heeft de Opleidingsraad de consultatieronde formeel afgerond met een individueel schrijven op de ingezonden reacties en publicatie van publicatie van een aantal achterliggende documenten.

De hoofdnotitie “Samen navigeren naar adaptieve psychologische vervolgopleidingen: voor een leven lang bekwaam” heeft ter consultatie gelegen van 21 september tot 24 oktober. Tijdens deze periode heeft de Opleidingsraad 23 reacties ontvangen.

Vervolgacties Opleidingsraad

De Opleidingsraad heeft in antwoord op deze reacties aangegeven de volgende twee vervolgacties uiterlijk in januari 2022 af te ronden: 

  • Een inhoudelijke reactie op de aanbevelingen die zijn ingebracht tijdens de consultatieronde.
  • De aanbevelingen waarvoor de geconsulteerde partijen toestemming tot publicatie hebben gegeven, worden op de FGzPt website geplaatst. Dit gebeurt met een overzichtsdocument, waarin de aanbevelingen per (deel)notitie worden weergegeven, inclusief duiding en context.

Vervolgacties afgerond 

Inmiddels zijn beide vervolgacties afgerond. De aanbevelingen die binnen de reikwijdte van programma APV vallen, worden meegegeven aan het vervolg van het programma. De Opleidingsraad heeft inhoudelijk gereageerd op elke inzending die tijdens de consultatieronde is ingebracht.  

Publicatie aanbevelingen

De meeste partijen hebben toestemming gegeven om hun reactie openbaar te maken. Deze aanbevelingen en het overzichtsdocument van de aanbevelingen kun je hieronder downloaden. Daarnaast vind je voor de volledigheid de hoofdnotitie, de algemene toelichting en de aanbiedingsbrief van de Opleidingsraad terug. 

Documenten