Documenten (her)registratie

Bewijsformulieren

Voordat u de formulieren invult dient u eerst het bewijsformulier op uw computer op te slaan en vervolgens te openen (met een PDF programma zoals adobe of foxit)

Voor het downloaden van de bewijsformulieren heeft u de nieuwste versie van Acrobat reader nodig.

Intervisie: intervisiebijeenkomsten tot 1 januari 2022 kon tot 1 juli 2022 aangeleverd worden via een intervisieformulier. Intervisie die plaatsvond op of na 1 januari 2022 wordt opgevoerd door de moderator.

Archief

Genoten supervisie

Archief

Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten Auteur /mede Auteur

Archief

Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten hoofd redacteur/redacteur en auteur test

Archief

Gegeven onderwijs aan de opleiding tot KP of KNP

Archief

Gegeven onderwijs van geaccrediteerde bij- en nascholing

Archief

Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten vakinhoudelijke commissie

Archief

Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten wetenschappelijke beroepsvereniging

Archief

Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten gegeven scholing aan de opleiding GZ-psycholoog/psychotherapeut/psychiater

Archief

Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten uitvoeren kwaliteitsvisitatie als lid van visitatiecommissie

Archief

Werkervaring vrijgevestigd

Archief

Werkervaring in loondienst

Archief

Werkervaring promotiewerkzaamheden

Archief

Handleidingen

Handleiding (her)registratiedossier specialisten

Archief

Handleiding PE-online app voor herregistratie

Archief

Handleiding uitdraaien uittreksel specialistenregister

Archief

Buitenlands gediplomeerden

Aanvraagformulier buitenslands gediplomeerde gezondheidszorg-psycholoogspecialist

Archief

Kaderregeling proeve van bekwaamheid

Archief

Uitvoeringsregeling proeve van bekwaamheid

Archief