Documenten (her)registratie

Bewijsformulieren

Voordat u de formulieren invult dient u eerst het bewijsformulier op uw computer op te slaan en vervolgens te openen (met een PDF programma zoals adobe of foxit)

Voor het downloaden van de bewijsformulieren heeft u de nieuwste versie van Acrobat reader nodig.

Intervisieformulier herregistratie (verplicht voor intervisiebijeenkomsten die hebben plaatsgevonden vanaf 1/1/2019 tot en met 31/12/2021)

Genoten supervisie

Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten Auteur /mede Auteur

Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten hoofd redacteur/redacteur en auteur test

Gegeven onderwijs aan de opleiding tot KP of KNP

Gegeven onderwijs van geaccrediteerde bij- en nascholing

Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten vakinhoudelijke commissie

Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten wetenschappelijke beroepsvereniging

Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten gegeven scholing aan de opleiding GZ-psycholoog/psychotherapeut/psychiater

Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten uitvoeren kwaliteitsvisitatie als lid van visitatiecommissie

Werkervaring vrijgevestigd

Werkervaring in loondienst

Handleidingen

Handleiding (her)registratiedossier specialisten

Buitenlands gediplomeerden

Aanvraagformulier buitenslands gediplomeerde gezondheidszorg-psycholoogspecialist

Kaderregeling proeve van bekwaamheid

Uitvoeringsregeling proeve van bekwaamheid