Beleidsregels

De CRT is bevoegd om in aanvulling op de bestaande regelgeving aanvullend beleid vast te stellen.

Op dit moment zijn de volgende beleidsregels van kracht:

Beleidsregel Gegevensverstrekking

Archief

Aanwijzingskader Orthopedagoog-generalist

Archief

Kaderregeling proeve van bekwaamheid

Archief

Uitvoeringsregeling proeve van bekwaamheid

Archief

Protocol Meldingen

Archief

Erkende psychotherapieverenigingen in het kader van supervisievereisten

Archief