Beleidsregels

De CRT is bevoegd om in aanvulling op de bestaande regelgeving aanvullend beleid vast te stellen.

Op dit moment zijn de volgende beleidsregels van kracht:

Aanwijzingskader Orthopedagoog-generalist

Regeling CUE

Protocol Meldingen

Kaderregeling proeve van bekwaamheid

Uitvoeringsregeling proeve van bekwaamheid