Beleidsregels

De CRT is bevoegd om in aanvulling op de bestaande regelgeving aanvullend beleid vast te stellen. Op dit moment zijn de volgende beleidsregels van kracht:

Algemeen

Beleidsregel Gegevensverstrekking

Archief

Klachtenregeling CRT

Archief

Registratie & Herregistratie specialisten

Toezicht

Protocol Meldingen

Archief

Aanwijzingskader Orthopedagoog-generalist

Archief

Proeve van bekwaamheid (GZ & PT)

Kaderregeling proeve van bekwaamheid

Archief

Uitvoeringsregeling proeve van bekwaamheid

Archief